اردتودنسی

لمینت

کامپوزیت

دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشکی کودکان

ایمپلنت دندان (کاشت دندان)

ارتودنسی دندان

لمینت دندان

کامپوزیت ونیر

پروتز دندان

سفید کردن دندان

اصلاح طرح لبخند

عصب کشی دندان یا ترمیم ریشه

جرمگیری دندان

جراحی دندان شامل (جراحی دندان عقل نیمه نهفته وجراحی لثه)

ترمیم دندان 

دندانپزشکی زیبایی 75%
ارتودنسی دندان 50%
لمینت دندان 61%
کامپوزیت ونیر 72%